Tarieven

Alle tandartsen hanteren vaste tarieven. De behandelcodes en bijbehorende tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor alle tandartspraktijken bindend en gelijk. De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden.
Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Prestatie Omschrijving Prijs
C002 Periodieke controle €23,45
C003 Probleemgericht consult €23,45
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke)

routinevragen

€23,45
C011 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €111,10
C013* Studiemodellen t.b.v. behandelplan €30,86
C021 Toeslag avond, nacht en weekendbehandeling €25,92
Prestatie Omschrijving Prijs
X10 Kleine röntgenfoto €17,28
X21 Kaakoverzichtsfoto €74,07
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak €74,07
X24 Schedelfoto €33,33
Prestatie Omschrijving Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie €13,84
M02 Consult voor evaluatie van preventie €13,84
M03 Gebitsreiniging beperkt, per 5 minuten €13,84
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement €27,78
M32** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €18,52
M40 Fluoridebehandeling, per kaak €15,43
M61* Mondbeschermer €27,78
Prestatie Omschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving €8,02
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €15,43
Prestatie Omschrijving Prijs
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/

compomeer

€38,27
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/

compomeer

€53,70
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/

compomeer

€66,04
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/

compomeer

€87,65
V91 Eénvlaksvulling composiet €49,38
V92 Tweevlaksvulling composiet €64,81
V93 Drievlaksvulling composiet €77,15
V94 Meervlaksvulling composiet €98,76
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch

materiaal

€74,07
V30 Fissuurlak, eerste element €27,78
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €15,43
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van

oude vullingen, behandeling van gevoelige

tandhalzen en applicatie van medicament

€6,17
V50 Droogleggen van elementen door middel van een

rubberen lapje

€12,34
V70 * Parapulpaire stift €12,34
V80 * Wortelkanaalstift €21,60
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €9,26
Prestatie Omschrijving Prijs
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €43,21
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €33,95
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €49,38
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €49,71
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €111,10
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €160,48
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €209,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €259,24
E85 Elektronische lengtebepaling €15,43
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting €18,52
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €49,38
E51 Verwijderen van kroon of brug €37,03
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €30,86
E53 Verwijderen van wortelstift €43,21
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €30,86
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €30,86
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade €43,21
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €30,86
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €86,14
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €55,55
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) €46,29
E64 Afsluiting van open wortelpunt €49,38
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €61,72
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €30,86
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €49,38
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €18,52
E97* Uitwendig bleken per kaak €77,15
E98 Materialen voor thuisbleken kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping €30,86
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €12,34
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €24,69
E44 Verwijderen spalk €6,17
E45 Aanbrengen rubberdam €12,34
E31 Snij-/ hoektand €123,45
E32 Premolaar €172,83
E33 Molaar €222,20
E34* Aanbrengen retrograde vulling €24,69
E36* Het trekken van een element met re-implantatie €86,41
E37 Kijkoperatie €74,07
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €83,33
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €61,72
Prestatie Omschrijving Prijs
R08* Eenvlaks composiet inlay €74,07
R09* Tweevlaks composiet inlay €141,96
R10* Drievlaks composiet inlay €185,17
R11* Eenvlaksinlay €111,10
R12* Tweevlaksinlay €172,83
R13* Drievlaksinlay €246,89
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin €30,86
R24* Kroon €271,58
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening €55,55
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal €61,72
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode €61,72
R33* Gegoten opbouw, directe methode €123,45
R40* Eerste brugtussendeel €185,17
R45* Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €92,59
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €154,31
R50* Metalen fixatiekap met afdruk €30,86
R55* Gipsslot met extra afdruk €30,86
R60* Plakbrug zonder preparatie €123,45
R61* Plakbrug met preparatie €185,17
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €43,21
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €24,69
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €67,90
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €67,90
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €24,69
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug €61,72
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €30,86
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €30,86
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €74,07
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €123,45
R80* Temporaire, eerste voorziening €30,86
R85* Temporaire, volgende voorziening €12,34
R90* Gedeeltelijk voltooid werk In overleg
Prestatie Omschrijving Prijs
G21 Functieonderzoek kauwstelsel €111,10
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie €98,76
G62* Occlusale spalk €166,65
G65* Indirect planmatig inslijpen €339,48
G66 Biofeedbacktherapie €48,41
G69* Opbeetplaat €67,72
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie €92,59
G11 Scharnierasbepaling €92,59
G12 Centrale relatiebepaling €86,41
G13 Protrale/laterale bepalingen €61,72
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €555,51
G15 Voor het behouden van beethoogte €30,86
G16 Therapeutische positiebepaling €30,86
G20 Beetregistratie intra-oraal €61,72
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €308,62
G72 Controlebezoek MRA €30,86
G73* Reparatie MRA met afdruk €49,38
Prestatie Omschrijving Prijs
H11 Trekken tand of kies €46,29
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €34,57
H21 Kosten hechtmateriaal €6,29
H26 Hechten weke delen €67,90
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling €61,72
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €18,52
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €61,72
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €74,07
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €55,55
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €37,03
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €74,07
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €98,76
H44 Primaire antrumsluiting €67,90
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €86,41
H60 Marsupialisatie €86,41
H65 Primaire sluiting €166,65
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €86,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €166,65
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €117,27
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €197,51
Prestatie Omschrijving Prijs
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €43,21
P67 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €30,86
P42 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €61,72
P001* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €92,59
P002* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €185,17
P003* Frame kunstgebit, 1-4 elementen €253,07
P004* Frame kunstgebit, 5-13 elementen €345,65
R91* Wortelkap met stift €154,31
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls €92,59
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €61,72
P045 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €15,43
P023* Noodkunstgebit €123,45
P020* Volledig kunstgebit bovenkaak €185,17
P021* Volledig kunstgebit onderkaak €246,89
P022* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €401,20
P041 Individuele afdruk zonder randopbouw €30,86
P040 Individuele afdruk met randopbouw €66,66
P043 Frontopstelling in aparte zitting €37,03
P042 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €61,72
P046 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese €49,38
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit €43,21
P062* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw €87,03
P63* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw €87,65
P67* Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage €172,83
P68* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk €18,52
P69* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk €49,38
P61 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit €49,38
P64* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect €75,92
P65* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct €79,01
P70* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk €18,52
P71* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk €49,38
P72* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk €49,38
Prestatie Omschrijving Prijs
C14 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €37,03
T12 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus parodontiumstatus €179,00
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element €33,33
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element €24,69
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €111,10
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €67,90
T43 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist €124,68
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen €200,60
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €308,62
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) €370,34
T73 Directe post-operatieve zorg, kort €61,72
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid €166,04
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €139,84
T76 Tuber- of retromolaarplastiek €77,15
T80 Tandvleestransplantaat €115,64
T101 Tuber- of retromolaarplastiek €108,02
T102 Tandvleescorrectie per element €58,64
T103 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) €154,31
T111* Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €370,34
T112* Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie €123,45
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €200,60
T121 Kroonverlenging per element €200,60
T122 Kroonverlenging per sextant €370,34
T151 Directe post-operatieve zorg, kort €61,72
T152 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €166,04
T161** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €43,21
T162 Behandeling tandvleesabces €83,33
T163* Toepassing lokaal medicament €66,66
T164* (Draad)Spalk €24,69
T165 Uitgebreide Voedingsanalyse €61,72
Prestatie Omschrijving Prijs
J97 Overheadkosten implantaten €182,78
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €103,44
J01 Initieel onderzoek implantologie €68,48
J02* Verlengd onderzoek implantologie €105,35
J03* Proefopstelling €142,22
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €47,41
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €252,84
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €158,03
J11 Prepareren donorplaats €142,22
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €152,76
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
J06 Vrijleggen foramen mentale €31,61
J15* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €89,55
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte €136,96
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad €63,21
J19 Toeslag esthetische zone €68,48
J20* Plaatsen eerste implantaat per kaak €240,73
J28* Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond €99,56
J23* Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €79,01
J29* Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond €37,40
J26 Moeizaam verwijderen implantaat €173,83
J27 Vervangen implantaat €240,73
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste bindweefseltransplantaat €110,62
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef €121,15
J33 Kosten implantaat €338,74
J45* Twee magneten/drukknoppen €126,42
J41* Elke volgende magneet, drukknop €36,87
J42* Staaf tussen twee implantaten €215,97
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten indezelfde kaak €68,48
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €26,34
J50* Boven- en onder klikgebit €542,55
J51* Onder-klikgebit €352,92
J52* Boven-klikgebit €352,92
J53* Omvorming klikgebit €105,35
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €136,96
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €158,03
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €184,36
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €89,55
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €115,89
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €142,22
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €57,94
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €94,82
J70* Opvullen zonder staafdemontage €147,49
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €184,36
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €210,70
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €237,04
J74* Reparatie zonder staafdemontage €57,94
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €110,62
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €136,96
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €163,29
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een

implantaatgedragen kunstgebit

€536,23
Prestatie Omschrijving Prijs
Z10* Abonnement categorie A per maand €6,99
Z20* Abonnement categorie B per maand €10,76
Z30* Abonnement categorie C per maand €14,52
Z40* Abonnement categorie D per maand €17,75
Z50* Abonnement categorie E per maand €21,51
Z60* Abonnement categorie F per maand €5,92

Betalingen

Behandelingen voor jongeren tot 17 jaar worden meestal voor 100% vergoed door een verzekeraar. De mondzorg is verzekerd vanuit de basisverzekering. Als er toch een eigen bijdrage is, krijgt u een factuur thuis gestuurd.

Tandheelkundige behandelingen, voor patiënten boven de 17 jaar, worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Hoeveel er wordt vergoed, kunt u nakijken op de website van uw verzekeraar.

Voor betalingen werken wij samen met het factoringbedrijf ANDERS. Zij sturen uw nota altijd eerst naar uw verzekeraar. Wanneer er sprake is van een rest nota, ontvangt de factuur via de e-mail. Met de link in deze email ontvangt u per SMS een toegangscode, zodat alleen u de factuur kunt inzien. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een behandelcode. De tarieven zijn exclusief de kosten van tandtechniek en materiaalkosten.

Graag verzoeken wij u om actuele contactgegevens aan ons door te geven zodat wij de facturen digitaal aan u kunnen versturen. Op deze manier kunt u de betaling gemakkelijk digitaal voldoen.

Voor meer informatie over ANDERS verwijzen wij u door naar de website. https://www.andersmf.nl